บอกลาอาการปวดของคุณ ที่

รัชตกายา

คลินิกกายภาพบำบัด‍

เปิดทำการทุกวัน เวลา 9:00 - 20:00 น.

สาขาบางนา | สาขาบางแค | สาขาดอนเมือง | สาขาวัชรพล

Recover your body, discover your power.
ค้นพบพลังของคุณ จากการฟื้นฟูร่างกาย

ชีวิตที่ไร้ปวด เริ่มต้นได้วันนี้ ด้วยโปรแกรมกายภาพบำบัดเฉพาะคุณ

ติดต่อเพื่อจองคิวรักษาของคุณ ที่สาขาใกล้บ้าน ได้ตอนนี้เลย!

บอกลาอาการปวดของคุณ ที่รัชตกายา
คลินิกกายภาพบำบัด

เปิดทำการทุกวัน เวลา 9:00 - 20:00 น.

สาขาบางนา | สาขากัลปพฤกษ์ | สาขาดอนเมือง | สาขาวัชรพล

Recover your body, discover your power.
ค้นพบพลังของคุณ จากการฟื้นฟูร่างกาย

ชีวิตที่ไร้ปวด เริ่มต้นได้วันนี้ ด้วยโปรแกรมกายภาพบำบัดเฉพาะคุณ

ชีวิตที่ไร้ปวด เริ่มต้นได้วันนี้
ให้เราดูแลร่างกายของคุณ

ติดต่อเพื่อจองคิวรักษาของคุณได้ตอนนี้เลย !

โรคปวดหลัง

07/07/2023

โรคปวดหลัง ปวดเอวเรื้อรัง (Low back pain syndrome)


โรคปวดหลังเรื้อรัง คือ หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในสมัยปัจจุบัน โดยหลายคนเป็นโรคนี้จากการทำงานหนักหรือใช้กล้ามเนื้อหลังมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีอาการปวดหลัง ปวดเอวที่เกิดจากการนั่งนิ่งๆ เป็นเวลานาน สภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ป่วยอย่างมาก

การปวดหลังเรื้อรังเกิดจากอาการอักเสบหรือความเครียดในกล้ามเนื้อหลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานหนักที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ยกของหนัก ทำงานในท่าทางไม่ถูกต้อง หรือทำงานเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอ นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคปวดหลังเรื้อรังได้ เช่น รูปแบบการนอนไม่ถูกต้อง อ้วนหรืออ้วนเกินไป การนั่งทำงานในท่าทางไม่ถูกต้อง การเคลื่อนไหวไม่เพียงพอ และปัจจัยทางจิตเวชเช่น ความเครียด ซึมเศร้า และความกังวล ก็สามารถส่งผลต่อการเกิดอาการปวดหลังเรื้อรังได้

อาการของโรคปวดหลังเรื้อรังอาจแย่ลงเมื่อใช้ท่าทางการนั่งหรือยืนนานๆ และมักเป็นแบบเรื้อรังหรือปวดเป็นระยะเวลานาน เป็นทุกวันหรือบ่อยครั้ง เนื่องจากอาการปวดหลังนี้สามารถกระทบต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย หรือหงุดหงิดได้ง่าย อาจมีอาการปวดแขน หรือขาบ้าง และเมื่อมีการอักเสบของเส้นประสาทส่วนกลางจะมีอาการชาเกิดขึ้นได้เช่นกัน

การรักษาโรคปวดหลัง ปวดเอวเรื้อรังสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการ ในกรณีที่อาการเป็นไม่มาก อาจใช้วิธีการรักษาเบื้องต้นที่เป็นกลไกการรักษาการหลั่งสารในร่างกาย เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ หรือ การใช้ผ้าพยุงหลัง (Back support) การใช้รองเท้าที่เหมาะสม และการดูแลตนเองในเรื่องของการออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโรคปวดหลัง


ในกรณีที่อาการรุนแรงและเป็นประจำ อาจต้องใช้การรักษาแบบอื่น เช่น การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังด้วยการออกกำลังกาย การฟื้นฟูศักยภาพกล้ามเนื้อด้วยการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการเสริมด้วยการรักษาทางกายภาพบําบัด ออฟฟิศซินโดรมสำหรับการป้องกันโรคปวดหลังเรื้อรัง สิ่งที่สำคัญคือการรักษาระดับความเครียดในชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและสำคัญที่สุดคือการออกกำลังกาย ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

โรคปวดหลังเรื้อรังเป็นภาวะที่สามารถป้องกันและรักษาได้สำเร็จ หากผู้ป่วยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และรับการรักษาที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยในขั้นตอนต่างๆ ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบประสาทให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปวดหลังเรื้อรังในอนาคต

โรคปวดหลังเรื้อรังเกิดจากหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อหลัง ดังนี้

โรคปวดหลัง


การทำงานหนัก: หากคุณทำงานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังอย่างต่อเนื่องหรือใช้แรงงานมากเกินไป เช่น ยกของหนักโดยไม่ใช้วิธีที่ถูกต้อง หรือทำงานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้กล้ามเนื้อหลังถูกใช้งานอย่างเกินความจำเป็น และเกิดการอักเสบได้

พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการทำงาน: การนั่งหรือยืนนานๆ โดยไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอ อาจทำให้กล้ามเนื้อหลังเสื่อมสภาพและเกิดอาการปวดได้

การเคลื่อนไหวไม่เพียงพอ: หากคุณไม่ได้รักษาระดับความเคลื่อนไหวของร่างกายให้เพียงพอ กล้ามเนื้อหลังอาจอ่อนแรงและไม่สามารถรับน้ำหนักหรือแรงต่างๆ ได้ ทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้น

รูปแบบการนอนไม่ถูกต้อง: การนอนในท่าทางที่ไม่สมดุลหรือท่าทางการนอนที่ส่งผลต่อโพรงประสาทของกล้ามเนื้อหลัง อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องขณะหลับ และเกิดการเอนเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหลังอักเสบและปวดได้ปัจจัยทางจิตวิทยา: ความเครียด ซึมเศร้า และความกังวลเป็นตัวแปรที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคปวดหลังเรื้อรังได้ ซึ่งสภาวะทางจิตเวชเหล่านี้อาจกระทบต่อการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อหลัง

ปัจจัยที่มีผลจากสภาพแวดล้อม: การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น โต๊ะทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือเก้าอี้ที่ไม่รองรับร่างกายอย่างเพียงพอ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบในกล้ามเนื้อหลังได้

การเข้าใจสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของโรคปวดหลังเรื้อรังสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดข้างต้นจะช่วยให้เราเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการจัดการกับโรคปวดหลัง ปวดเอวเรื้อรังให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การรักษาโรคปวดหลังเรื้อรังด้วยกายภาพบำบัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของกล้ามเนื้อหลัง โดยมีวิธีการรักษาดังนี้:

โรคปวดหลัง


การประเมินและวินิจฉัย: การเริ่มต้นด้วยการประเมินและวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพ ซึ่งสามารถทำได้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด โดยการสำรวจอาการปวด การตรวจสอบความเคลื่อนไหว และประเมินภาพรวมของร่างกาย

การออกกำลังกายและการยืดกล้ามเนื้อ: ผู้ป่วยอาจต้องทำกิจกรรมการออกกำลังกายและการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลัง อาจมีการใช้ท่าทางการยืดกล้ามเนื้อฉพาะ หรือออกกำลังกายโดยกายภาพบําบัด ออฟฟิศซินโดรมที่เน้นการยืดกล้ามเนื้อหลัง

การกายภาพบำบัดแบบแรงต้าน: การใช้แรงต้านเพื่อฝึกกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงและยืดหยุ่น โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

การฟื้นฟูศักยภาพและความสามารถในการทำงาน: การฝึกซ้อมและการทำกิจกรรมที่เน้นความสามารถในการทำงานและฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อหลังให้กลับสู่ระดับปกติ ซึ่งอาจรวมถึงการทำงานในภาวะทางการทำงานจริง เพื่อป้องกันการกลับมาเกิดอีกครั้ง

การให้คำแนะนำและการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของกล้ามเนื้อหลัง: การให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน การยกของ การนั่งหรือยืน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

การวิเคราะห์และปรับท่าทางการทำงาน: ผู้ป่วยอาจต้องปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงาน เช่น การปรับความสูงของโต๊ะทำงาน การปรับที่นั่งให้รองรับร่างกาย หรือการเปลี่ยนแปลงท่าทางในการยกของ เพื่อลดการเอนหลังและการกดทับในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

การรักษาโดยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด : เครื่องอัลตราซาวด์ (คลื่นร้อนความลึก) กระตุ้นเลือดให้มาเลี้ยงบริเวณที่มีจุดกดเจ็บ และตึงตัวมากเกินไป ทำให้เลือดกลับมาเลี้ยงบริเวณที่ปวดมากขึ้น เป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อคลายตัว คนไข้จึงรู้สึกโล่งขึ้น

โรคปวดหลัง


เครื่อง ES (electrical stimulator) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะเข้าไปกระตุ้นเส้นใยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทขนาดใหญ่และไปยับยั้งการส่งกระแสประสาทความเจ็บปวด จากเส้นประสาทขนาดเล็กไม่ให้ส่งกระแสประสาทจากบริเวณที่เจ็บปวดไปสู่สมอง และ กระแสไฟฟ้าจะกระตุ้นเส้นใยประสาทที่รับความเจ็บปวดให้หลั่งสาร เอ็นเคฟาลิน (enkephalin) ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายมอร์ฟีน ที่ช่วยลดการเจ็บปวดนอกจากนี้ยังกระตุ้นสารลดความเจ็บปวด เอ็นโดฟิน(endorphin) จึงสามารถลดปวดได้

เครื่อง Shock wave (คลื่นกระแทก) กระตุ้นการบาดเจ็บเพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ทำให้ลดอาการปวด โดยวิธีการลดสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นการลดปวดในกล้ามเนื้อ (re-injury) จึงจะเห็นผลหลังการรักษาทันที

การรักษาโรคปวดหลังเรื้อรังด้วยกายภาพบําบัด ออฟฟิศซินโดรมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวด ลดอาการเสียดสีและการกดทับเส้นประสาท และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของกล้ามเนื้อหลัง อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมควรพิจารณาโดยพิจารณาจากความรุนแรงของอาการ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดในการรักษาโรคปวดหลังเรื้อรัง

ติดต่อจองคิวนัดหมายคลินิกกายภาพบำบัดได้ที่ ---------
Website : https://www.rachatagaya.com
Line@ : Rachatagaya Clinic
Tel : 092-862-6988

อาการปวดหลัง

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อาการปวดหลัง

รัชตกายา คลินิกกายภาพบำบัด
718/51 หมู่บ้านพลัสพาร์คอเวนิว
ถนนลาซาล บางนา 10260

อาการปวดหลัง

© 2023 RaChata GaYa RIGHTS RESERVED

อาการปวดหลัง
ติดต่อเรา คลิก!